Ai intrebari? 0242.515.317 sc6oltenita@gmail.com

Informații pentru părinți

2023-2024

 

INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI REFERITOARE LA

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR

LA GRĂDINIŢA GPN 4 OLTENIŢA

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023/2024

 

1. ETAPE

Etapa

Perioada

Intervalul orar

1. Reînscrierile

06 – 14.06.2023

09.00 – 13.00

2. Înscrierile

15 – 30.06.2023

09.00 – 13.00

Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii Gimnaziale Alexandru Vlahuţă Olteniţa din Bd. Mărăşeşti, nr. 27A.

2. Condiţiile pentru înscriere:

1. Copilul trebuie să se descurce singur la baie.

2. Copilul să aibă vârsta de 3 ani la data de 01.09.2023. Pot face excepţie, în limita locurilor disponibile, copiii care împlinesc 3 ani până la data de 31.12.2023 şi îndeplinesc prima condiţie.

3. Documente necesare înscrierii:

  • cerere tip
  • copia certificatului de naştere al copilului
  • copiile cărţilor de identitate ale ambilor părinţi
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului (pentru părinţii divorţaţi) + acordul celuilalt părinte pentru înscrierea la grădiniţă (unde este cazul)
  • documente care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare

Pentru validarea cererilor părinţii trebuie să prezinte şi originalele documentelor mai-sus menţionate.

Notă: În conformitate cu Ordinul nr. 5298/2011, în prima zi de frecventare a grădiniţei, părintele / reprezentantul legal trebuie să prezinte următoarele documente medicale emise de medicul de familie:

  • adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate
  • avizul epidemiologic pentru intrarea / reintrarea în colectivitate

Director,

Prof. Ionescu Florentina

 

Criterii de departajare

aplicate în cazul în care numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri alocat

pentru grupa mică în anul şcolar 2023/2024

A. Criterii generale conform OMEN nr. 28074/04.05.2022

a) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi (dovedită prin prezentarea certificatului de deces al părinţilor);

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte (dovedită prin prezentarea certificatului de deces al părintelui);

c) existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate, în anul şcolar următor,  în unitatea de învăţământ respectivă (dovedită cu adeverinţă de elev).

d) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului (dovedită prin prezentarea certificatului cu încadrarea în grad de handicap eliberat de DGASPC Călăraşi)

B. Criterii specifice

1. Domiciliul părinţilor să se afle în circumscripţia şcolii

2. Ambii părinţi  să fie salariaţi (dovedit prin adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor)

3. Copilul să provină dintr-o familie monoparentală, iar părintele este salariat

2. Distanţa mare dintre locul de muncă al unuia dintre părinţi şi circumscripţia şcolară (dovedită prin adeverinţă de la locul de muncă)

3. Copii aflaţi în îngrijirea unei rude domiciliate în circumscripţia şcolară sau în imediata apropiere a circumscripţiei şcolare (dovedită prin declaraţie pe propria răspundere).

Director,

Prof. Florentina Ionescu


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image